Berapa lamakah tempoh validasi untuk Mata Poin Keahlian?