Kad VIP saya akan tamat tempoh tidak lama lagi. Adakah sembarang fi pembaharuan dikenakan?