Bolehkah saya menikmati keistimewaan keahlian VIP di Cawangan PLC tanpa menunjukkan Kad VIP secara fizikal & aktif?